Ηλεκτρονική Υποβολή Παραπόνων

Ο Δήμος μας προσφέρει ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων μέσω διαδικτύου ώστε να μην είναι απαραίτητη η επίσκεψη των δημοτών στις υπηρεσίες του Δήμου. Το αίτημα σας προωθείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσία προς διεκπεραίωση, Μπορείτε να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το αίτημά σας μεσω ενός μοναδικού κωδικού που αποστέλεται αμέσως μετά την υποβολή.

Χαρακτηριστικά

service

Ακριβής προσδιορισμός θέσης

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ακριβούς προσδιορισμού της θέσης του προβλήματος πάνω σε διαδραστικό χάρτη (GPS).
service

Παρακολούθηση της κατάστασης

Αρχικά κάθε καταχώρηση βρίσκεται στην κατάσταση «Υποβλήθηκε». Μόλις ο Δήμος λάβει γνώση και το αίτημα προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία η κατάσταση αλλάζει σε «Σε εξέλιξη». Τέλος, μόλις το πρόβλημα αντιμετωπιστεί η κατάσταση γίνεται «Διεκπεραιώθηκε», εκτός εάν υπάρχει σχόλιο από την υπηρεσία που δηλώνει κάποιο σοβαρό κώλυμα.
service

Παρουσίαση στο χάρτη της περιοχής

Τα αιτήματα των πολιτών παρουσιάζονται σε χάρτη της περιοχής. Κάθε κατηγορία αιτήματος αντιστοιχεί σε ένα διαφορετικό εικονίδιο.
service

Αναλυτική παρουσίαση καταχώρησης

Κάθε καταχώρηση παρουσιάζεται αναλυτικά, σε ξεχωριστή σελίδα, όπου εμφανίζονται: η κατηγορία, η διεύθυνση, η ημερομηνία, η φωτογραφία, η περιγραφή, τα σχόλια των χρηστών, η θέση στο χάρτη και ο αριθμός των θετικών ψήφων που έλαβε. Στη σελίδα αυτή οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν επίσης να σχολιάσουν, να δώσουν θετική ψήφο και να εκτυπώσουν την καταχώρηση.
service

Ακριβής προσδιορισμός προβλήματος

Η δυνατότητα επισύναψης φωτογραφίας συντελεί καθοριστικά στην ακριβέστερη περιγραφή ενός προβλήματος.
service

Δυνατότητα σχολιασμού & ψηφοφοριών

Οι χρήστες μπορούν να καταθέτουν τα σχόλιά τους σχετικά με τις υπάρχουσες καταχωρήσεις. Ο σχολιασμός επιτρέπεται μέχρι και την ημερομηνία διεκπεραίωσης ενός αιτήματος. Οι πολίτες μπορούν να παρέχουν θετική ψήφο στις καταχωρήσεις που θεωρούν σημαντικές. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται καλύτερα η βούληση των κατοίκων της πόλης.